Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Mitä on NUOTTI-valmennus ja miten siihen haetaan?

NUOTTI-valmennus KELAn myöntämää nuoren ammatillista kuntoutusta (KKRL 7a§) ja se on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti nuoret, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä. Nuori voi hakea valmennukseen ilman todettua sairautta eikä hän tarvitse lääketieteellistä selvitystä terveydentilastaan. NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on, että nuori kiinnostuu elämäntilanteestaan, tulevaisuuden suunnittelusta ja opiskelu- tai työelämään suuntaamisesta. 

NUOTTI-valmennus koostuu enintään 20 käyntikerrasta, jotka toteutetaan tapaamisina nuoren kanssa. Valmennukseen sisältyy lisäksi säännöllinen yhteydenpito valmentajan ja nuoren välillä sekä verkostotyö. Valmennus toteutetaan 5 kk aikana sen käynnistymisestä. Jos nuori osallistuu valmennuksen aikana muuhun palveluun esimerkiksi kuntoutukseen tai työtoimintaan, voi valmennus toteutua enintään 10 kk sisällä sen käynnistymisestä.

Nuori ohjautuu NUOTTI-valmennukseen siten, että

1) yhteistyötaho ottaa yhteyttä KELAan arvioituaan, että nuoren toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja nuori voisi hyötyä valmennuksesta

2) KELAn etuuskäsittelijä tai palveluneuvoja tunnistaa kuntoutuksellisen tuen tarpeessa olevan nuoren tai

3) nuori itse ottaa yhteyttä Kelaan.

Hakeminen

Kun nuoren valmennustarve on tunnistettu, ohjataan hänet KELAn kuntoutuksen asiantuntijalle, joka haastattelee nuoren valmennukseen hakemiseksi. NUOTTI-valmennusta haetaan suullisesti haastattelun yhteydessä eli kuntoutushakemusta ei tarvitse täyttää. Toinen vaihtoehto on, että nuori hakee valmennusta toimittamalla KELAan kuntoutushakemuksen. Kuntoutusasia tulee KELAssa vireille, kun nuori hakee valmennusta suullisesti tai hänen täyttämänsä kuntoutushakemus saapuu KELAan. Hakeminen ei edellytä lääkärinlausuntoa. Nuori saa valmennuksesta kirjallisen päätöksen postitse.